De dødes dag…..El Dia De Los Muertos….The day of the Dead

s_vavik ballet folkloric, danza mexicana

De Dødes Dag

På denne dag feire vi de som har gått fra oss. Familie og venner samles for å minne og be for de døde og for å hjelpe dem videre på sin åndelige reise. Fra den 31 oktober til den 2 nov så har sjeler lov å besøke sin familie her på jorden.  I tradisjonens tro så lager man et offersted i sitt hjem hvor man kan legge fram bilder av personen som har død. Man kan legge vedkommens favoritt mat og drikke der. Man pynter med hodeskaller laget av sukker og en blomst som er oransje og heter Cempasuchil. Det er også vanlig at man drar på kirkegården og pynter på gravplassen med gaver og mat. Denne tradsjonen kommer fra aztekernes tid. I tiden fram over så har de katolske tradisjoner blitt blandet også. På alteret kan du finne bilder av Jomfru Maria, Jesus, hodeskaller og La Catrina. Vi feirer de dødes dronning La Catrina, som tar vare på de døde. Istedenfor å sorge over de døde, så feire vi dem. Ved å huske på de døde så lever sjelen deres videre.

 

Her er mitt alter/ Here is my alter:

IMG_8799IMG_8803IMG_8804

Foto: aquicomi

Always in my heart <3 Papi, Abueltio, Farfar Gunnar <3

 

The Day of the dead

On this holiday we gather family and friends to celebrate the dead. We pray and remember  those that have passed away and help them on their spiritual journey. From the 31 October -2nd of Noevmeber the souls are allowed to visit their families on earth. In honoring the dead it is normal to build a private alter at home. On this alter you place the picture of the deceased and surround it with typical items such as sugar skulls, marigolds ( Cempasuchil) , their favorite food and beverage, and many other times that represent different things. It is also common to visit the cemetery and decorate the grave of the deceased with food and gifts. This is a pre hispanic tradition dating back to the aztec times. Through the years the Catholic religion has been incorporated. A common sight will be a picture of the Virgin Mary side by side a picture of La Catrina and skulls and skeletons. We celebrate La Catrina because she is the caretaker of the souls. Instead of mourning our dead we rejoice and celebrate them! By remembering the dead their souls live on.

Jeg fikk gleden av å kunne være med i årets Dia de los Muertos feiringen på den Historiske Museum i Oslo. Tusen takk for en super fin barne forestilling som var laget av Telma Murillo og Antonieta Khosbakht. Vi fikk danse til La Bruja ( heksen) og El Jarabe loco med våre vakkre drakter fra Veracruz.

I got to be a part of this years Day of the Dead celebration at The Historical Musuem in Oslo. Thank you so much for a super children’s show that was directed by Telma Murillo and Antonieta Khoshbakht. We got to dance La Bruja ( the witch) and El Jarabe Loco while wearing our beautiful traditional dresses from Veracruz.

Her er noen av dagens bilder! / Here are some of the pictures:

IMG_8485

Foto: aquicomi

Her er La Catrina! ( Telma Murillo og Antonieta Khoshbakht)

IMG_8491IMG_8579

foto: aquicomi

IMG_8499IMG_8475

foto: aquicomi

IMG_8497IMG_8469

foto: aquicomi

IMG_8720 foto:auicomi Family on the dance floor <3

IMG_8689 foto: aquicomi  These cuties <3 IMG_8693

foto: aquicomi

IMG_8745 foto: aquicomiIMG_8766

foto:aquicomi

IMG_8796 foto: aquicomiIMG_8787

foto: aquicomi

Our lovely dance group Danza Mexicana with Antonieta Khoshbakht and Telma Murillo <3 You girls and guy ( Alberto) did an amazing job! Thank you to everyone that contributed to a great show! Sharing our Mexican culture with Norway <3

Besitos

 

 

 

 

Tags: , , ,

Comments are currently closed.