De dødes dag…..El Dia De Los Muertos….The day of the Dead

s_vavik ballet folkloric, danza mexicana

De Dødes Dag På denne dag feire vi de som har gått fra oss. Familie og venner samles for å minne og be for de døde og for å hjelpe dem videre på sin åndelige reise. Fra den 31 oktober til den 2 nov så har sjeler lov å besøke sin familie her på jorden. […]

Learn More